VINNARE 2019

Här presenterar vi årets vinnare.

ÅRETS FÖRETAGARE 2018

Karin Haeger, Inger Torstensson & Elisabeth Ohlström – Diem Ekonomibyrå AB

Vinnaren får utmärkelsen Årets Företagare 2018 för att lyckats ta sitt företag till nästa nivå, i en bransch där digitaliseringen vinner mer och mer mark. De har ett stort samhällsengagemang för att vidareutveckla Enköping. De har också genom sitt engagemang, ledarskap, kreativa förmåga och höga servicenivå visat sig vara en god förebild som företagare.

ÅRETS KOMET 2018

Henrik Andersson – G Construct.

Årets Komet 2018 går till en person med stark entreprenörsanda och stort branschkunnande. Tack vare det byggt upp ett av kommunens snabbast växande företag genom att på kort tid ta stora marknadsandelar och ökat företagets omsättning samt skapat många arbetstillfällen och på det sättet bidragit till kommunens tillväxt.

ÅRETS HANDLARE 2018

ATD Fragrance AB – Aslan & Tedora Dogan.

De kämpar natt som dag, vinter som sommar, i blåst och kyla, i sol och värme med sin korvkiosk. Sedan några år har de även en omtyckt parfymaffär som utgör ett fint tillskott till Enköpings butiker.

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE 2018

Kaj Carlsson

Årets lantbruksföretag har under många år uppvisat goda ekonomiska resultat.
Är en utåtriktad och social person med ett stort engagemang för jordbruksfrågor.
Personen är en förebild för unga som vill verka inom de gröna näringarna.

ÅRETS HANTVERKSFÖRETAG 2018

Elvbygg & Peter Vägermark.

Årets Hantverksföretag 2018 är ett företag som visat prov på att alla är lika mycket värda och att lagkänsla är företagets signum. Företaget har god ekonomi och har en ledare som är ett stort föredöme för branschen.

ÅRETS SOCIALA FÖRETAGARE 2018

Elisabeth Moglia – Elisabeths Ost & Delikatesser.

För sitt stora engagemang och flertalet konkreta åtgärder har företaget hjälpt till att stötta den lokala arbetsmarknaden genom att ta emot arbetssökande som står långt ifrån ett arbete på grund av funktionsvarians och hinder. Genom sitt arbete visar företaget på att även små företag kan göra stor skillnad i arbetet med att skapa en bättre arbetsmarknad.

ENA ENERGIS MILJÖ/ENERGIPRIS 2018

Janne Köngäs och Snowfighter.

Med denna innovativa uppfinning som smälter snö med fjärrvärme så slipper man långa transporter till landtippar och tippning av förorenad snö i vattendrag och sjöar.

ARNE WÅHLSTEDTS VANDRINGSPRIS 2018

Sören Silén

Företagarnas hederspris, Arne Wåhlstedts vandringspris går 2019 till en person som genom sitt engagemang utöver det vanliga utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping men också i övriga landet genom sitt styrelseuppdrag i Företagarna Sverige. Personen har under ca 20 år varit engagerad i Företagarnas styrelse i Enköping och har outtröttligt verkat för att förbättra företagens villkor såväl lokalt som på riksnivå. Dessutom har personen också varit en viktig samarbetspartner inom föreningslivet. Personen har i alla sammanhang lyft fram Enköping på ett positivt sätt och är en god ambassadör för Enköpings kommun.