VINNARE 2018

Här presenterar vi förra årets vinnare.

Årets Företagare 2018

ÅRETS FÖRETAGARE 2017

Vidilab AB – Bitte och Mikael Ljungström.

Bitte och Mikael får utmärkelsen Årets Företagare 2017 för att de har fortsatt att utveckla sitt företag på ett föredömligt sätt. De har också genom sitt ledarskap, kreativa förmåga, höga servicenivå och ett stort samhällsengagemang visat att de är goda förebilder som företagare.

ÅRETS KOMET 2017

Allas Vård och Omsorg AB – Elvir Blazevic och Murisa Blazevic.

Elvir och Murisa får utmärkelsen Årets Komet 2017 därför att de på kort tid skapat ett företag med kraftig tillväxt både vad gäller omsättning och antal anställda och samtidigt lyckats bibehålla en god lönsamhet. Företaget redovisar också en minimal sjukfrånvaro och har dessutom ett nöjd kundindex som är bäst i Enköping 2 år i rad.

ÅRETS HANDLARE 2017

Lekia Babya Enköping/Lekverkstan AB – Daniel Åhlund.

Med positiv anda, driv och engagemang har han på kort tid utvecklat sitt företag till en av Enköpingsbornas favoritbutiker. Genom ett ständigt förbättrat sortiment, mod att satsa i nya lokaler, arrangemang av egna aktiviteter och deltagande i gemensamma evenemang för ett attraktivt centrum är han en god förebild för andra handlare i stan.

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE 2017

Strömsnäs Gård – Christer Hylander.

Med ett stort kunnande i sin bransch och med en satsning på nya tekniker så har företaget lyckats nå väldigt höga avkastningsmål. Företaget har i flera år legat bland tio i topp, men förra året tog man första placeringen bland Sveriges integrerade grisgårdar. Han har tagit grisen till sitt hjärta.

ÅRETS HANTVERKSFÖRETAG 2017

Rosendal El AB – Zabina Edberg.

Företaget har gott renommé på marknaden och har visat på god och långsiktig lönsamhet. Trots en tuff konkurrens så har bolaget en stark ställning på marknaden.

ÅRETS SOCIALA FÖRETAGARE 2017

Myrsjö Gård – Anders Palmér.

Företaget har i sitt dagliga arbete tagit ett stort socialt ansvar för utsatta personer som står långt ifrån både arbetslivet och i vissa fall även ett socialt liv. Med sitt agila arbetssätt samt inställningen att “bara man ger någon rätt förutsättningar och tid så går det” har företaget visat på stort socialt ansvarstagande i sitt arbete. Huvudsakligen har arbetsgivaren skapat möjligheter för ungdomar som har en utsatt situation.

ENA ENERGIS MILJÖ/ENERGIPRIS 2017

Ihrséns Lantbruk – Robert Ihrsén.

Med stort intresse och engagemang har företaget en klar och tydlig linje att driva sin verksamhet med så liten påverkan på miljön som möjligt. Miljö och hållbarhet är viktiga aspekter när de tar beslut i viktiga framtidsfrågor.

Tack vare deras övertygelse att minimera sin miljöpåverkan gör de konkreta åtgärder mot en mer hållbar verksamhet. Företaget har ersatt vedeldning med pellets vilket bla minskar spridning av farliga kolföreningar, de har bytt ut fossiloljan i torkpannan mot pellets, sätter upp solceller på tak och planerar att byta all fossil diesel i sina fordon. En förebild för andra företag och ett företag vi i Enköping ska vara stolta över att ha i kommunen. Vi hoppas att flera genomför mer konkreta åtgärder för vi har bara en jord att leva på, tänk på att vi bara lånar den av våra barn.

ARNE WÅHLSTEDTS VANDRINGSPRIS 2017

Carina Berntsson

Företagarnas hederspris Arne Wåhlstedts vandringspris går 2018 till en person som har ett engagemang utöver det vanliga för företagarfrågor i allmänhet och ungt entreprenörskap i synnerhet. Med en stor portion ideellt arbete lägger Carina ner själ och hjärta i det som verkligen gör skillnad för Enköpings utveckling.