Vinnare 2017

Åtta vinnare i olika kategorier.

AUG3841 (1)

Årets företagare

Årets Företagare 2016 går till Johan och Patrik Borg från ICA Maxi Enköping för deras stora samhällsengagemang och för att de har fortsatt att utveckla företaget på ett föredömligt sätt.  De har också genom sitt ledarskap, kreativa förmåga och höga servicenivå visat att de är goda förebilder som företagare.

Vinnare är: Patrik Borg & Johan Borg, ICA Maxi Enköping.

AUG3743

Arne Wåhlstedts vandringspris

Arne Wåhlstedts vandringspris går till Robert Käck som med ett stort hjärta och engagemang under många år och på ideell basis verkat för Enköpings utveckling. Bland annat har han utvecklat ett av kommunens mest attraktiva evenemang ”Smaka på Enköping” som är en viktig och numera etablerad del av Trädgårdsdagen. Ett evenemang som drar enormt många besökare till kommunen och gynnar det lokala näringslivet.

Förmågan att driva, ge sig i kast med och ro iland stora utmaningar är egenskaper som beskriver personen som en sann entreprenör. Bredden på hans engagemang sträcker sig från matmarknader och utveckling av Enköpings parker till etablering av högskola.

Vinnare är: Robert Käck

AUG3666

ENA Energis miljöpris

Årets Ena Energis Miljöpris 2016 går till Rainer Ström, RS Mustang. Med engagemang och driv har Rainer byggt upp ett flertal verksamheter med affärsidén att återanvända och förädla restprodukter från naturen. Att skapa produkter ur flöden som andra ser som ett avfall är optimalt ur ett miljöperspektiv och att det dessutom undantränger andra produkter som har en större miljöbelastning gör det hela ännu bättre. Frågor kring hållbarhet och cirkulär ekonomi står högt upp på bolagets agenda. Bolaget är innovativt och nyskapande och anstränger sig hårt att förbättra och optimera produktion och logistikflödet för att göra ett så lågt avtryck som möjligt. En Förebild för andra företag och ett företag vi i Enköping ska vara stolta över att ha i kommunen!

Vinnare är: Rainer Ström, RS Mustang.

AUG3620

Årets komet

Årets Komet 2016 går till Joachim Jensen från Jobmore som på kort tid skapat ett företag med kraftig tillväxt både vad gäller omsättning och antal anställda och samtidigt lyckats bibehålla en god lönsamhet.

Vinnare är: Jocke Jensen, Jobmore

AUG3546

Årets byggföretag

Årets Byggföretag 2016 går till Mattes Snickeri & Bygg AB. Företaget har gott renommé på marknaden och har visat på god och långsiktig lönsamhet. Personalen har en gedigen kompetens och kunskap inom snickeri och bygg. Service och kvalité är företagets styrka.

Vinnare är: Mats Sivander, Mattes Snickeri & Bygg i Enköping.

AUG3444

Årets unga entreprenör

Årets Unga entreprenör 2016 går till David Eriksson från ZEFAB som är en mycket duktig entreprenör och en god förebild för andra unga företagare visat att hans affärsidé skapat framgång.

Vinnare är: David Eriksson, ZEFAB

foto_arets-handlare-2016_august-jarpemo

Årets handlare

Årets Handlare 2016 går till Marie Melin från My Store. Marie är en driven och målinriktad företagare som vågar satsa och kämpar hårt. Hon har genom värme, professionalitet och personlighet byggt upp en allt större kundkrets. Med service ut i fingerspetsarna och ett brinnande engagemang för kunden gör Marie alltid det lilla extra.

Vinnare är: Marie Melin, My Store

AUG3477

Årets lantsbruksföretag

Årets lantbrukare 2016 går till Peter Sivander som driver familjegården vidare för framtiden. Fokuset är på spannmål och äppelodling. Han har kommit in på den lokala marknaden och vi i Enköping kan köpa hans äpplen och must på lokala affärer.

Vinnare är: Peter Sivander

NYTT PRIS:

Årets sociala företagare

 Årets sociala företagare har visat stort engagemang för att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar i sin strategi och verksamhet. Genom sin företagarvision och konkreta åtgärder har företagaren visat på ett innovativt och öppet tankesätt och därigenom skapat påtagliga resultat för deras sociala ansvarstagandet. Priset delas ut av Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen.

Inga nomineringar presenteras i denna kategori.

Årets företagare

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar. Priset delas ut av Företagarna i Enköping och Enköpings kommun.

Nominerade:

Minicars

Vidilab AB

Nya Glasmästeriet   

Årets komet

Årets komet delas ut till ett nystartat företag som vuxit snabbt och som visat att affärsidén bär. Enköpings Kommun och Företagarna i Enköping vill genom priset stimulera fler människor att göra verklighet av sina idéer om att starta företag.

Nominerade:

Allas Vård o Omsorg AB  

Wahlros byggprojektledning AB  

Cybix AB

Årets handlare

Årets handlare ska visa engagemang, både i sin egen verksamhet och i kollektivet. Erbjuda personlig service och god tillgänglighet. Handlaren ska visa nytänkande och framtidstro inom sin verksamhet. Priset delas ut av Enköping Centrumsamverkan.

Nominerade:

Magasinet Träning & Hälsa i Enköping AB 

Lekia Babya Enköping/Lekverkstan AB

Gestbloms Bokhandel AB

Årets lantsbruksföretagare

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma lantbruket inom vår kommun och visa på goda exempel på företag med verksamhet inom de gröna näringarna; Mat, energi, entreprenad, upplevelser eller andra viktiga bidrag för ett hållbart samhälle.

Nominerade:

Magnus Johansson, Håmsta gård

Christer Hylander, Strömsnäs gård

Gustav och Karin Jansson, Balek

Årets hantverksföretag

Priset delas ut av XL Bygg Sten & Son och Mälarträ-Bolist i Enköping till ett hantverksföretag som visat prov på att de är kvalitetsmedvetna och ansvarstagande, att de har ett stort kunnande och tänker på miljön. Företaget ska måna om sin personal och fungera som ett föredöme för övriga hantverksföretag i Enköping. Företaget ska även ha en sund och välskött ekonomi.

Nominerade:

Fjärdhundra Bygg

Rosendal El & Entreprenad AB

JMA Entrepenad

ENA Energis miljö-/energipris

Mottagare av priset skall genom en uppfinning, rutin- ändring, opinionsbildning eller på annat sätt bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser. Priset delas ut av Ena Energi AB.

Nominerade:

Lantbrukare Robert Ihrsén

Byggbolaget Lindborg och söner

Arne Wåhlstedts vandringspris

Företagarnas hederspris Arne Wåhlstedts vandringspris delas ut till den person som under året på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Personen har på något eller flera sätt gjort det möjligt för fler att starta eller etablera nya företag i Enköping. Priset består av ett diplom och ett vandringspris som är ständigt vandrande. Priset delas ut av Företagarna Enköping.

Inga nomineringar presenteras i denna kategori.