VINNARE 2016

ÅRETS FÖRETAGARE 2015

Patrik Larsson och Theresa Östman, Fjärdhundra Rör AB

Vinnaren får utmärkelsen för att ha utvecklat sitt företag på ett föredömligt sätt. Vinnaren har genom sitt ledarskap, kreativa förmåga och höga servicenivå visat sig vara en god förebild som företagare. Dessutom är företaget ett av de mest kostnadseffektiva inom sin bransch i Sverige.

ÅRETS KOMET 2015

Anna Eklund och Charlotte Wisén Sparrman Happydress AB/House of Lola

Företaget får utmärkelsen för att de på några år skapat ett företag med en mycket kraftig tillväxt både vad gäller omsättning och antal anställda och samtidigt lyckats bibehålla en god lönsamhet.

ÅRETS HANDLARE 2015

Monica Dahlen, Johanssons Kök & Presentbutik

En pärla vid Stora torget i Enköping. Den vänliga och professionella personalen samt det stora urvalet av kvalitetsprodukter gör att det är en glädje att handla där.

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE 2015

Bröderna Lars och Pär Andersson, Isby gård

För sitt brinnande engagemang i sitt företag med inriktning på mjölkproduktion. År efter år har företaget legat på absoluta avkastningstoppen bland Sveriges mjölkproducenter. Detta har åstadkommits genom bla ett målinriktat avelsarbete och god djuromsorg. Hela gården präglas av ordning och reda och är ett föredöme för svenskt lantbruk.

ÅRETS HANTVERKSFÖRETAG 2016

Daniel Svensson och Kenneth Petersson Mälardalens Mur & Puts AB

Företaget har visat på god och långsiktig lönsamhet. Företaget har gott renommé på marknaden och besitter en gedigen kompetens och kunskap inom mur & puts. Pålitligt hantverk, erfaren personal och inte minst säkra leveranser har gett resultat.

ÅRETS UNGA ENTREPRENÖR 2015

Viktor och Oscar Grindberg, El-Giganten i Enköping

Årets unga entreprenör har på bästa sätt visat med en stark vilja och mycket mod att man som ung entreprenör lyckas. Vinnaren har förutom fantastiska försäljningsresultat även gett många unga ett spännande och utvecklande jobb.

ENA ENERGIS MILJÖ/ENERGIPRIS 2015

Sven Liljander, Enköpings Åkeri

Företaget lyfter sin miljöprofil både genom sitt dagliga agerande och genom sitt budskap. De är drivna att förändra vilket de gör via systematiska arbetssätt och sitt miljöledningssystem. Med tydliga mål och uppföljning visar de effekten av genomförda förbättringar. Att kontinuerligt fortbilda sin personal är en självklarhet för att nå målen med minska miljöpåverkan. En förebild för andra företag och ett företag vi i Enköping ska vara stolta över att ha i kommunen!

ARNE WÅHLSTEDTS VANDRINGSPRIS 2015

Stefan Gårdh

Stefan får hederspriset Arne Wåhlstedts vandringspris 2015 för att han på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Han har under mer än 25 år hjälpt både små och stora företag med sin marknadsföring och varumärkesutveckling. Han har varit med och utvecklat Ung Företagsamhet på gymnasiet, stöttat nyföretagare och varit ett nav i hjulet för Enköpingsmässan och affärsnätverket Enköpingskontakten. Han har i alla sammanhang lyft fram Enköping på ett positivt sätt och är en god ambassadör för Enköpings kommun.