Vinnare 2016

Åtta vinnare i olika kategorier.

DSC3406

Årets företagare

Vinnaren får utmärkelsen för att ha utvecklat sitt företag på ett föredömligt sätt. Vinnaren har genom sitt ledarskap, kreativa
förmåga och höga servicenivå visat sig vara en god förebild som företagare. Dessutom är företaget ett av de mest kostnadseffektiva inom sin bransch
i Sverige.

Vinnare är: Patrik Larsson och Theresa Östman, Fjärdhundra Rör AB,

DSC3376

Arne Wåhlstedts vandringspris

Personen får hederspriset Arne Wåhlstedts vandringspris 2015 för att han på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Han har under mer än 25 år hjälpt både små och stora företag med sin marknadsföring och varumärkesutveckling. Han har varit med och utvecklat Ung Företagsamhet på gymnasiet, stöttat nyföretagare och varit ett nav i hjulet för Enköpingsmässan och affärsnätverket Enköpingskontakten. Han har i alla sammanhang lyft fram Enköping på ett positivt sätt och är en god ambassadör för Enköpings kommun.

Arne Wåhlstedts Vandringspris 2015 går till: Stefan Gårdh

DSC3326

ENA Energis miljöpris

Företaget lyfter sin miljöprofil både genom sitt dagliga agerande och genom sitt budskap. De är drivna att förändra vilket de gör via systematiska arbetssätt och sitt miljöledningssystem. Med tydliga mål och uppföljning visar de effekten av genomförda förbättringar. Att kontinuerligt fortbilda sin personal är en självklarhet för att nå målen med minska miljöpåverkan. En förebild för andra företag och ett företag vi i Enköping ska vara stolta över att ha i kommunen!

Vinnare är: Sven Liljander, Enköpings Åkeri

DSC3288

Årets komet

Företaget får utmärkelsen för att de på några år skapat ett företag med en mycket kraftig tillväxt både vad gäller omsättning och antal anställda och samtidigt lyckats bibehålla en god lönsamhet.

Vinnare är: Anna Eklund och Charlotte Wisén Sparrman Happydress AB/House of Lola

DSC3227

Årets byggföretag

Företaget har visat på god och långsiktig lönsamhet. Företaget har gott renommé på marknaden och besitter en gedigen kompetens och kunskap inom mur & puts. Pålitligt hantverk, erfaren personal och inte minst säkra leveranser har gett resultat.

Vinnare är: Daniel Svensson och Kenneth Petersson Mälardalens Mur & Puts AB

DSC3188

Årets unga entreprenör

Årets unga entreprenör har på bästa sätt visat med en stark vilja och mycket mod att man som ung entreprenör lyckas. Vinnaren har förutom fantastiska försäljningsresultat även gett många unga ett spännande och utvecklande jobb.

Vinnare är: Viktor och Oscar Grindberg, El-Giganten i Enköping

DSC3198

Årets Lantbruksföretag 2015

För sitt brinnande engagemang i sitt företag med inriktning på mjölkproduktion. År efter år har företaget legat på absoluta avkastningstoppen bland Sveriges mjölkproducenter. Detta har åstadkommits genom bla ett målinriktat avelsarbete och god djuromsorg. Hela gården präglas av ordning och reda och är ett föredöme för svenskt lantbruk.

Vinnare är: Bröderna Lars och Pär Andersson, Isby gård

DSC3217

Årets Handlare 2015

……… en pärla vid Stora torget i Enköping. Den vänliga och professionella personalen samt det stora urvalet av kvalitetsprodukter gör att det är en glädje att handla där.”

Vinnare är: Monica Dahlen, Johanssons Kök & Presentbutik

NYTT PRIS:

Årets sociala företagare

 Årets sociala företagare har visat stort engagemang för att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar i sin strategi och verksamhet. Genom sin företagarvision och konkreta åtgärder har företagaren visat på ett innovativt och öppet tankesätt och därigenom skapat påtagliga resultat för deras sociala ansvarstagandet. Priset delas ut av Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen.

Inga nomineringar presenteras i denna kategori.

Årets företagare

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar. Priset delas ut av Företagarna i Enköping och Enköpings kommun.

Nominerade:

Minicars

Vidilab AB

Nya Glasmästeriet   

Årets komet

Årets komet delas ut till ett nystartat företag som vuxit snabbt och som visat att affärsidén bär. Enköpings Kommun och Företagarna i Enköping vill genom priset stimulera fler människor att göra verklighet av sina idéer om att starta företag.

Nominerade:

Allas Vård o Omsorg AB  

Wahlros byggprojektledning AB  

Cybix AB

Årets handlare

Årets handlare ska visa engagemang, både i sin egen verksamhet och i kollektivet. Erbjuda personlig service och god tillgänglighet. Handlaren ska visa nytänkande och framtidstro inom sin verksamhet. Priset delas ut av Enköping Centrumsamverkan.

Nominerade:

Magasinet Träning & Hälsa i Enköping AB 

Lekia Babya Enköping/Lekverkstan AB

Gestbloms Bokhandel AB

Årets lantsbruksföretagare

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma lantbruket inom vår kommun och visa på goda exempel på företag med verksamhet inom de gröna näringarna; Mat, energi, entreprenad, upplevelser eller andra viktiga bidrag för ett hållbart samhälle.

Nominerade:

Magnus Johansson, Håmsta gård

Christer Hylander, Strömsnäs gård

Gustav och Karin Jansson, Balek

Årets hantverksföretag

Priset delas ut av XL Bygg Sten & Son och Mälarträ-Bolist i Enköping till ett hantverksföretag som visat prov på att de är kvalitetsmedvetna och ansvarstagande, att de har ett stort kunnande och tänker på miljön. Företaget ska måna om sin personal och fungera som ett föredöme för övriga hantverksföretag i Enköping. Företaget ska även ha en sund och välskött ekonomi.

Nominerade:

Fjärdhundra Bygg

Rosendal El & Entreprenad AB

JMA Entrepenad

ENA Energis miljö-/energipris

Mottagare av priset skall genom en uppfinning, rutin- ändring, opinionsbildning eller på annat sätt bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser. Priset delas ut av Ena Energi AB.

Nominerade:

Lantbrukare Robert Ihrsén

Byggbolaget Lindborg och söner

Arne Wåhlstedts vandringspris

Företagarnas hederspris Arne Wåhlstedts vandringspris delas ut till den person som under året på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Personen har på något eller flera sätt gjort det möjligt för fler att starta eller etablera nya företag i Enköping. Priset består av ett diplom och ett vandringspris som är ständigt vandrande. Priset delas ut av Företagarna Enköping.

Inga nomineringar presenteras i denna kategori.