Åtta olika priser ska delas ut.

VEM VILL DU NOMINERA?

ÅRETS FÖRETAGARE

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar. Priset delas ut av Företagarna i Enköping och Enköpings kommun.

Nomineringsförslag skickas till:

enkoping@foretagarna.se

ÅRETS KOMET

Årets komet delas ut till ett nystartat företag som vuxit snabbt och som visat att affärsidén bär. Enköpings Kommun och Företagarna i Enköping vill genom priset stimulera fler människor att göra verklighet av sina idéer genom att starta företag.

Nomineringsförslag skickas till:

enkoping@foretagarna.se

ÅRETS HANDLARE

Årets Handlare är en utmärkelse som delas ut av Enköping Centrumsamverkan. Kriterierna är följande: Årets Handlare ska visa engagemang, både i sin egen verksamhet och i kollektivet. Årets Handlare ska erbjuda personlig service och god tillgänglighet. Årets Handlare ska visa nytänkande och framtidstro inom sin verksamhet.

Nomineringsförslag skickas till:

info@enkopingcentrum.se

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma lantbruket inom vår kommun och visa på goda exempel på företag med verksamhet inom de gröna näringarna; Mat, energi, entreprenad, upplevelser eller andra viktiga bidrag för ett hållbart samhälle.

Nomineringsförslag skickas till:

kromstalantbruk@hotmail.se

ÅRETS HANTVERKSFÖRETAG

Priset delas ut av XL Bygg Sten & Son och Bolist Mälarträ i Enköping till ett hantverksföretag som visat prov på att de är kvalitetsmedvetna och ansvarstagande, att de har ett stort kunnande och tänker på miljön. Företaget ska måna om sin personal och fungera som ett föredöme för övriga hantverksföretag i Enköping. Företaget ska även ha en sund och välskött ekonomi.

Nomineringsförslag skickas till:

rickard.pettersson@sten-son.se

ÅRETS SOCIALA FÖRETAGARE

Årets sociala företagare har ett stort engagemang och intresse i frågan att minska utanförskapet på den lokala arbetsmarknaden. Genom sin företagarvision och konkreta åtgärder har företagaren med ett innovativt, och öppet tankesätt visat på ett inkluderande förtagande som präglas av mångfald, och varit en ledstjärna för andra företagare på orten i arbete med att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Priset delas ut av Arbetsförmedlingen Enköping Bålsta.

Nomineringsförslag skickas till:

lasse.olsson@enkoping.se

ENA ENERGIS MILJÖ/ENERGIPRIS

Mottagare av priset skall genom en uppfinning, rutin- ändring, opinionsbildning eller på annat sätt bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser. Priset delas ut av Ena Energi AB.

Nomineringsförslag skickas till:

info@enae.se

ARNE WÅHLSTEDTS VANDRINGSPRIS

Företagarnas hederspris Arne Wåhlstedts vandringspris delas ut till den person som under året på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Personen har på något eller flera sätt gjort det möjligt för fler att starta eller etablera nya företag i Enköping. Priset består av ett diplom och ett vandringspris som är ständigt vandrande. Priset delas ut av Företagarna Enköping

Nomineringsförslag skickas till:

arne.enkoping@gmail.com

NOMINERINGSTID

Söndag den 5 januari 2020 avslutas möjligheten att nominera företag. Tre nominerade i varje kategori presenteras därefter i Ena-Håbo Tidningen och här på hemsidan kort därefter.