Åtta olika priser ska delas ut.

OCH DE NOMINERADE ÄR…

ÅRETS FÖRETAGARE 2019

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar. Priset delas ut av Företagarna i Enköping och Enköpings kommun.

NOMINERADE FÖRETAG

Taksäkerhetsmontörerna

Ackes Färgcenter

Enköping Företag & Hemkänsla

Fredrik Tapper, Christopher Inerud (Taksäkerhetsmontörerna), Torbjörn Rosling (Ackes), Maria Envall, Nathalie Danielsson & Tage Danielsson (Företag & Hemkänsla)

ÅRETS KOMET 2019

Årets komet delas ut till ett nystartat företag som vuxit snabbt och som visat att affärsidén bär. Enköpings Kommun och Företagarna i Enköping vill genom priset stimulera fler människor att göra verklighet av sina idéer om att starta företag.

NOMINERADE FÖRETAG

Svea Power Control

Retail Only i Sverige

RödSvart

Amir Assadi (Svea),  Björn Bylund (Retail Only), Mathias Eriksson, Nina Rothman, Joa Hellsten (RödSvart)

ÅRETS HANDLARE 2019

Årets handlare ska visa engagemang, både i sin egen verksamhet och i kollektivet. Erbjuda personlig service och god tillgänglighet. Handlaren ska visa nytänkande och framtidstro inom sin verksamhet. Priset delas ut av Enköping Centrumsamverkan.

NOMINERADE FÖRETAG

Karin Sömmare

Life Enköping

Skoglunds Optik

Heda Thunell (Karin Sömmare), Susann Karlsson (Life) och Sanna Laaksoharju (Skoglunds)

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAG 2019

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma lantbruket inom vår kommun och visa på goda exempel på företag med verksamhet inom de gröna näringarna; Mat, energi, entreprenad, upplevelser eller andra viktiga bidrag för ett hållbart samhälle.

NOMINERADE FÖRETAG

Johan Karlsson

Markus Jäderblom

Johan Hedstad – Hedsta Gård

Cecilia Norling och Johan Hedstad (Hedsta Gård)

ÅRETS HANTVERKSFÖRETAG 2019

Priset delas ut av XL Bygg Sten & Son och Mälarträ-Bolist i Enköping till ett hantverksföretag som visat prov på att de är kvalitetsmedvetna och ansvarstagande, att de har ett stort kunnande och tänker på miljön. Företaget ska måna om sin personal och fungera som ett föredöme för övriga hantverksföretag i Enköping. Företaget ska även ha en sund och välskött ekonomi.

NOMINERADE FÖRETAG

Lidingby Bygg

Lindborg & Söner

UA-Montage

Håkan Wallin, Samir Kararic, Erik Löf (Lidingby Bygg), Anton Lindborg, Emma Lindborg Pirtle (Lindborg & Söner), Börje Sandström (UA-Montage)

ÅRETS SOCIALA FÖRETAG 2019

Årets sociala företagare har ett stort engagemang och intresse i frågan att minska utanförskapet på den lokala arbetsmarknaden. Genom sin företagarvision och konkreta åtgärder har företagaren med ett innovativt, och öppet tankesätt visat på ett inkluderande förtagande som präglas av mångfald, och varit en ledstjärna för andra företagare på orten i arbetet med att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Priset delas ut av Arbetsförmedlingen Enköping Bålsta.

NOMINERADE FÖRETAG

Svenska Aero-Bilder

Enköpings Bowlinghall

Hela Människan RIA

Per-Eric Öberg, Thorbjörn Andersson (Aero-Bilder), Peter Ulveström, Ingela Morin-Lundemo, Mats O Karlsson (RIA).

ENA ENERGI MILJÖ/ENERGIPRIS 2019

Mottagare av priset skall genom en uppfinning, rutinändring, uppmärksammad insats eller ett aktivt och engagerat arbete för miljövård bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser. Priset delas ut av ENA Energi AB.

NOMINERADE FÖRETAG

Klimatprojekt i Mälardalen

Bredsands El & Solteknik

Ralf Timmerman (Klimatprojekt i Mälardalen), Emil Ekström (Bredsands El & Solteknik)

ARNE WÅHLSTEDTS VANDRINGSPRIS 2019

Företagarnas hederspris Arne Wåhlstedts vandringspris delas ut till den person som under året på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Personen har på något eller flera sätt gjort det möjligt för fler att starta eller etablera nya företag i Enköping. Priset består av ett diplom och ett vandringspris som är ständigt vandrande. Priset delas ut av Företagarna Enköping.