Åtta olika priser ska delas ut.

OCH DE NOMINERADE PÅ 2019 ÅRS GALA ÄR…

ÅRETS FÖRETAGARE 2018

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar. Priset delas ut av Företagarna i Enköping och Enköpings kommun.

NOMINERADE FÖRETAG

Diem Ekonomibyrå

Eventful

Taksäkerhetsmontörerna

Karin Haeger, Elisabeth Ohlström, Inger Torstensson, Tobias Svensson, Fredrik Tapper och Christopher Inerud.

ÅRETS KOMET 2018

Årets komet delas ut till ett nystartat företag som vuxit snabbt och som visat att affärsidén bär. Enköpings Kommun och Företagarna i Enköping vill genom priset stimulera fler människor att göra verklighet av sina idéer om att starta företag.

NOMINERADE FÖRETAG

Skolsta Macken

Albion Nordic / E-klok

G Construct

Annika Wendt, Michael Emanuelsson, Viktoria Ellerstad och Henrik Andersson.

ÅRETS HANDLARE 2018

Årets handlare ska visa engagemang, både i sin egen verksamhet och i kollektivet. Erbjuda personlig service och god tillgänglighet. Handlaren ska visa nytänkande och framtidstro inom sin verksamhet. Priset delas ut av Enköping Centrumsamverkan.

NOMINERADE FÖRETAG

Gestbloms Bokhandel

ATD Fragrance

Karin Sömmare

Göran Alle, Sofia Alle, Aslan Dogan, Tedora Dogan och Karin Thunell.

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAG 2018

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma lantbruket inom vår kommun och visa på goda exempel på företag med verksamhet inom de gröna näringarna; Mat, energi, entreprenad, upplevelser eller andra viktiga bidrag för ett hållbart samhälle.

NOMINERADE FÖRETAG

Villstena Kvarn i Altuna

Glada fåret – Simtuna Koby

KC i Enköping – Frösthult

Peter Almblad, Titti Strömne och Kaj Carlsson.

ÅRETS HANTVERKSFÖRETAG 2018

Priset delas ut av XL Bygg Sten & Son och Mälarträ-Bolist i Enköping till ett hantverksföretag som visat prov på att de är kvalitetsmedvetna och ansvarstagande, att de har ett stort kunnande och tänker på miljön. Företaget ska måna om sin personal och fungera som ett föredöme för övriga hantverksföretag i Enköping. Företaget ska även ha en sund och välskött ekonomi.

NOMINERADE FÖRETAG

Lindborg & Söner

G Construct

Elvbygg

Emma Lindborg Pirtle och Henrik Andersson. På bilden saknas Peter Vägermark och Anton Lindborg.

ÅRETS SOCIALA FÖRETAG 2018

Årets sociala företagare har ett stort engagemang och intresse i frågan att minska utanförskapet på den lokala arbetsmarknaden. Genom sin företagarvision och konkreta åtgärder har företagaren med ett innovativt, och öppet tankesätt visat på ett inkluderande förtagande som präglas av mångfald, och varit en ledstjärna för andra företagare på orten i arbetet med att minska utanförskapet på arbetsmarknaden. Priset delas ut av Arbetsförmedlingen Enköping Bålsta.

NOMINERADE FÖRETAG

Elisabeths Ost & Delikatesser

Vidilab

Myrby Mekaniska Verkstad

Elisabeth Moglia och Bitte Ljungström. På bilden saknas Ismo Särkke och Mikael Ljungström.

ENA ENERGI MILJÖ/ENERGIPRIS 2018

Mottagare av priset skall genom en uppfinning, rutinändring, uppmärksammad insats eller ett aktivt och engagerat arbete för miljövård bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser. Priset delas ut av ENA Energi AB.

NOMINERADE FÖRETAG

Snowfighter

Hyrtältet

Janne Köngäs, Henrik Segersten och Rikard Hellblom.

ARNE WÅHLSTEDTS VANDRINGSPRIS 2018

Företagarnas hederspris Arne Wåhlstedts vandringspris delas ut till den person som under året på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Personen har på något eller flera sätt gjort det möjligt för fler att starta eller etablera nya företag i Enköping. Priset består av ett diplom och ett vandringspris som är ständigt vandrande. Priset delas ut av Företagarna Enköping.