Köp dina biljetter

Här får du information om hur du beställer dina biljetter till galan.

Pris per kuvert: 1095 kr exklusive moms

En smakfull 3-rättersmeny som levereras från Helenas kök & catering med vin eller alkoholfritt. Högklassisk underhållning under och efter middagen.

Bokas via mail till tobias@expomalardalen.se 

Ange företagsnamn, kontaktperson och antal biljetter.

NYTT PRIS:

Årets sociala företagare

Årets sociala företagare har visat stort engagemang och intresse för arbetstagare med funktionsnedsättningar som innebär en nedsatt arbetsförmåga. Genom sin företagarvision och konkreta åtgärder har företagaren visat på ett innovativt, och öppet tankesätt som skapat möjligheter till arbete för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Priset delas ut av Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen.

Förslag skickas till:
fredrik@onedotzero.se

Årets företagare

Årets företagare ska äga företaget, aktivt driva företaget, ha det som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap ska mottagaren vara en god förebild och ambassadör för andra företagare, visa prov på extra kreativitet och företagsamhet, ha god lönsamhet samt inte ha några betalningsanmärkningar. Priset delas ut av Företagarna i Enköping och Enköpings kommun.

Förslag skickas till: arne.enkoping@gmail.com

Årets komet

Årets komet delas ut till ett nystartat företag som vuxit snabbt och som visat att affärsidén bär. Enköpings Kommun och Företagarna i Enköping vill genom priset stimulera fler människor att göra verklighet av sina idéer om att starta företag.

Förslag skickas till: arne.enkoping@gmail.com

Årets handlare

Årets handlare ska visa engagemang, både i sin egen verksamhet och i kollektivet. Erbjuda personlig service och god tillgänglighet. Handlaren ska visa nytänkande och framtidstro inom sin verksamhet. Priset delas ut av Enköping Centrumsamverkan.

Förslag skickas till: info@enkopingcentrum.se

Årets lantsbruksföretagare

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma lantbruket inom vår kommun och visa på goda exempel på företag med verksamhet inom de gröna näringarna; Mat, energi, entreprenad, upplevelser eller andra viktiga bidrag för ett hållbart samhälle.

Förslag skickas till: kromstalantbruk@hotmail.se

Årets hantverksföretag

Priset delas ut av XL Bygg Sten & Son och Mälarträ-Bolist i Enköping till ett hantverksföretag som visat prov på att de är kvalitetsmedvetna och ansvarstagande, att de har ett stort kunnande och tänker på miljön. Företaget ska måna om sin personal och fungera som ett föredöme för övriga hantverksföretag i Enköping. Företaget ska även ha en sund och välskött ekonomi.

Förslag skickas till: rickard.pettersson@sten-son.se

ENA Energis miljö-/energipris

Mottagare av priset skall genom en uppfinning, rutin- ändring, opinionsbildning eller på annat sätt bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser. Priset delas ut av Ena Energi AB.

Förslag skickas till: tomas.ulvang@enae.se

Arne Wåhlstedts vandringspris

Företagarnas hederspris Arne Wåhlstedts vandringspris delas ut till den person som under året på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom att främja företagandet i Enköping. Personen har på något eller flera sätt gjort det möjligt för fler att starta eller etablera nya företag i Enköping. Priset består av ett diplom och ett vandringspris som är ständigt vandrande. Priset delas ut av Företagarna Enköping.

Förslag skickas till: arne.enkoping@gmail.com